ဘရာစီယာမဝတ္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မူ႔ေပးေသာ ဆံပင္ညႇပ္ဆိုင္ေၾကာင့္ ေယာက္က္်ားေလးမ်ားတန္းစီေနရ

ေယန႔ေခတ္ေၾတမြာ စီးျပားေရး လုပ္ေသာအခါ သူမ္ားထက္ တမူထူး်ခားေေစသာ ဝႏ္ေဆာငၼႈမ္ား ေပးႏိုငၼြသာ ေရာင္းအား ပိုေကာင္းမြာ ပဲ်ဖစၸါတယ္​။ ေဖာက္သၫ္ေၾတ ရဲ႕အႀကိဳက္ေၾတကို အသုံးခ္ၿပီး ဝႏ္ေဆာငၼႈေပး ပါက အၾလႏ္ေရာင္းေကာင္းမြာ ပဲ်ဖစၸါတယ္။

ယခုအခါမြာလၫ္း ထိုင္းႏိုင္ငံက မိႏ္းေကလး တစ္ဦးသၫ္ ေယာကၠ္ားေလးေၾတ အၾတက္ ဆံပင္ညႇပၦိဳငၠိဳ ျဖင္းၿပီးဝႏ္ေဆာငၼႈေပးေန ပါတယ္။

ပုံမြႏ္ရက္ေၾတမြာ ဆိုငၠိဳ လာေသာ ေဖာက္သၫ္ေၾတ သိပၼ႐ြိသ်ဖင့္ အလုပၸါးေနၿပီး အဆေငၼ်ပကာ ်ဖစ္ေနပါတယ္။

ထို႔ေနာက္ သူမသၫ္ သူငယၡ္င္း်ဖစ္သဴရဲ႕ အႀကံညဏၷဲ႔ ဘရာစီယာမဝတၸဲ ဆံပင္ေပးသည့္ ဝႏ္ေဆာငၼႈကို စတငၥမ္း သပ္ၿပီးေနာက္ ထိုဝႏ္ေဆာငၼႈ ရ႐ြိတဲ့ေအၾကာင္းေၾတကို ျအႏႅိဳင္းေပၚသို႔ ေၾကာ္်ငာခဲ့ ပါတယ္။

ေနာကၼနကၼြာ ဆံပငႅာညႇပ္သည့္ေ ယာကၠ္ားေလးမ္ား သၫ္ ဆိုင္ေ႐ြ႕မြာ အမ္ားႀကီးေရာက္ ႐ြိလာၿပီး သူမဟာအၾလႏ္အံ့ဩ ၾသားပါတယ္။ သူမသၫ္ သူ႔ရဲ႕ေဖာက္သၫၠိဳ ဒီလိုဝႏ္ေဆာငၼႈေပးတာ ဒီေလာပၳိ လူေၾတႀကိဳက္ လိမ့ၼယ့ႅိဳ႕ မထင္ ခဲ့ဘူး ဟု ဆိုပါတယ္။

ျအႏႅိဳင္းေပၚမြာ သူေမၾကာ္်ငာ ထားေသာ Post လၫ္း လူအမ္ားက ဆိုင္ရဲ႕ လိပၥာေၾတ ေမးေနတဲ့ Comments ေၾတကိုပဲ အမ္ားဆုံးေၾတ ႕ရပါတယ္။ ယခုဆိုရင္ ထိုဆံပင္ညႇပ္ ဆိုင္သၫ္ ေန႔တိုင္းေဖာက္ သၫၼ္ား ်ပည့္ေေနသာေၾကာင့္ အလုပ္အကူ ဝႏၴမ္း ထပ္ေခၚလိုက္ ရတယ္ဟဳ သိရ ပါတယ္။

Credit original writer

ယေန႔ေခတ္ေတြမွာ စီးပြားေရး လုပ္ေသာအခါ သူမ်ားထက္ တမူထူးျခားေစေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္မွသာ ေရာင္းအား ပိုေကာင္းမွာ ပဲျဖစ္ပါတယ္​။ ေဖာက္သည္ေတြ ရဲ႕အႀကိဳက္ေတြကို အသုံးခ်ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပး ပါက အလြန္ေရာင္းေကာင္းမွာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခါမွာလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံက မိန္းကေလး တစ္ဦးသည္ ေယာက္က်ားေလးေတြ အတြက္ ဆံပင္ညႇပ္ဆိုင္ကို ဖြင္းၿပီးဝန္ေဆာင္မႈေပးေန ပါတယ္။

ပုံမွန္ရက္ေတြမွာ ဆိုင္ကို လာေသာ ေဖာက္သည္ေတြ သိပ္မရွိသျဖင့္ အလုပ္ပါးေနၿပီး အဆင္မေျပကာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ထို႔ေနာက္ သူမသည္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူရဲ႕ အႀကံညဏ္နဲ႔ ဘရာစီယာမဝတ္ပဲ ဆံပင္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္စမ္း သပ္ၿပီးေနာက္ ထိုဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိတဲ့အေၾကာင္းေတြကို အြန္လိုင္းေပၚသို႔ ေၾကာ္ျငာခဲ့ ပါတယ္။

ေနာက္မနက္မွာ ဆံပင္လာညႇပ္သည့္ေ ယာက္က်ားေလးမ်ား သည္ ဆိုင္ေရွ႕မွာ အမ်ားႀကီးေရာက္ ရွိလာၿပီး သူမဟာအလြန္အံ့ဩ သြားပါတယ္။ သူမသည္ သူ႔ရဲ႕ေဖာက္သည္ကို ဒီလိုဝန္ေဆာင္မႈေပးတာ ဒီေလာပ္ထိ လူေတြႀကိဳက္ လိမ့္မယ့္လို႔ မထင္ ခဲ့ဘူး ဟု ဆိုပါတယ္။

အြန္လိုင္းေပၚမွာ သူမေၾကာ္ျငာ ထားေသာ Post လည္း လူအမ်ားက ဆိုင္ရဲ႕ လိပ္စာေတြ ေမးေနတဲ့ Comments ေတြကိုပဲ အမ်ားဆုံးေတြ ႕ရပါတယ္။ ယခုဆိုရင္ ထိုဆံပင္ညႇပ္ ဆိုင္သည္ ေန႔တိုင္းေဖာက္ သည္မ်ား ျပည့္ေနေသာေၾကာင့္ အလုပ္အကူ ဝန္ထမ္း ထပ္ေခၚလိုက္ ရတယ္ဟု သိရ ပါတယ္။

Credit

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*